Helle Lolli

Helle Lolli

Jeg er født i 1976 og fra Sønderjylland. Jeg er gift og har to børn.

Jeg blev uddannet cand. psych. i 2004 og i 2009 blev jeg autoriseret psykolog. Jeg har herefter uddannet mig til Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri og blev færdig i 2017 og Specialist i psykoterapi med børn og unge i 2020.

Metodemæssigt er jeg efteruddannet i systemisk/narrative, mentaliseringsbaserede og kognitive metoder.

I løbet af mit arbejdsliv har jeg fået erfaring fra flere områder, herunder både anbringelsesområdet via arbejdet på en døgninstitution, skoleområdet via arbejdet som psykolog i en kommune og erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg har arbejdet med børn med kroniske fysiske sygdomme, pludseligt opståede sygdomme og traumer.

Mathilde Jessing

Jeg er uddannet cand.psych. i 2010 fra Københavns universitet, autoriseret i 2013 og uddannet som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2018.

Jeg har været flere år i psykiatrien i både ambulatorier og dag/døgnafsnit samt PPR og privatpraksis. Jeg har således en bred erfaring både ift. psykologiske/psykiatriske problemstillinger, men også mht. samarbejde med andre instanser som fx kommuner og regioner.

Metodemæssigt arbejder jeg ofte i en kognitiv-adfærdsterapeutisk ramme, men går også andre veje, når det er nødvendigt.

Mathilde Jessing
Anja Storgaard

Anja Storgaard

Jeg er uddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 2010 og er autoriseret af Psykolognævnet i 2014. Jeg har efterfølgende videreuddannet mig som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2019 og er nu på vej mod også at blive specialist i psykoterapi med børn og unge.

Forud for mit arbejde i privat praksis har jeg arbejdet i PPR og i ambulatorier og på døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg har derfra erfaring med rådgivning, udredning, diagnostik og behandling indenfor forskellige aldersgrupper og er vant til at samarbejde med kommuner og regioner.

Mit terapeutiske arbejde har et psykodynamisk og tilknytningsteoretisk grundlag, hvor det menneskelige møde og den terapeutiske relation er omdrejningspunktet for forandring.