Anja Storgaard

Jeg er uddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 2010 og er autoriseret af Psykolognævnet i 2014. Jeg har efterfølgende videreuddannet mig som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2019 og er nu på vej mod også at blive specialist i psykoterapi med børn og unge.

Forud for mit arbejde i privat praksis har jeg arbejdet i PPR og i ambulatorier og på døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg har derfra erfaring med rådgivning, udredning, diagnostik og behandling indenfor forskellige aldersgrupper og er vant til at samarbejde med kommuner og regioner.

Mit terapeutiske arbejde har et psykodynamisk og tilknytningsteoretisk grundlag, hvor det menneskelige møde og den terapeutiske relation er omdrejningspunktet for forandring.

Anja Storgaard
Legetøjsbiler

Jeg varetager både kortere og længerevarende terapeutiske forløb med børn, unge og voksne og finder det ofte meningsfuldt at arbejde med klientens nuværende problemer set i sammenhæng med den forudgående livshistorie.

Her vil fokus i terapien først være på at mildne de problemer, som er opstået op til behandlingen og derefter kan terapien fokusere mere på at inddrage bagvedliggende årsager til problemerne og derved hjælpe den enkelte til større forståelse for egen personlighed og egne mønstre.

I samtaleforløbet kan der anvendes elementer som fx tegninger, illustrationer eller legetøj, afhængig af den enkeltes alder og udviklingsniveau og for de yngstes vedkommende kan legen også være selve udgangspunktet for kommunikationen i terapien.

Privat er jeg gift og har to børn og en hund. Sideløbende med min private praksis arbejder jeg som konsulent med både undersøgelses- og behandlingsopgaver.