Helle Lolli

Jeg er født i 1976 og fra Sønderjylland. Jeg er gift og har to børn.

Jeg blev uddannet cand. psych. i 2004 og i 2009 blev jeg autoriseret psykolog. Jeg har herefter uddannet mig til Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri og blev færdig i 2017 og Specialist i psykoterapi med børn og unge i 2020.

Metodemæssigt er jeg efteruddannet i systemisk/narrative, mentaliseringsbaserede og kognitive metoder.

I løbet af mit arbejdsliv har jeg fået erfaring fra flere områder, herunder både anbringelsesområdet via arbejdet på en døgninstitution, skoleområdet via arbejdet som psykolog i en kommune og erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg har arbejdet med børn med kroniske fysiske sygdomme, pludseligt opståede sygdomme og traumer.

Helle Lolli
Børnetegning

Tilsammen har mine jobs givet mig en forståelse for, hvordan man arbejder internt i kommuner og regioner og ikke mindst for samarbejdet mellem de to. Jeg har mødt mange forældre og også professionelle, som har haft svært ved at navigere i det kommunale eller regionale system og som har givet udtryk for, at det blev særligt kompliceret, når både kommune og region skulle samarbejde.

Jeg har været en del af en arbejdsgruppe i sundhedsstyrelsen, som beskæftigede sig specifikt med at skabe et grundlag for sammenhængende tværsektorielle indsatser/forløbsprogrammer.

Ved siden af min private praksis er jeg aktuelt tilknyttet flere forskellige steder som konsulent både ift. diagnostiske og udredende opgaver samt ift. behandling.