Perler

Sådan arbejder vi

I klinikken arbejder vi hovedsageligt med børn og unge i alderen 5-25 år – og deres forældre. De enkelte forløb tager udgangspunkt i familiens henvendelsesårsag og barnet/den unges alder og modenhedsniveau.

Børn og unge kan vise tegn på mistrivsel på mange måder. Det kan være som tristhed, vrede, mavepine, manglende tiltro til sig selv, bekymring eller social isolation. Det kræver ofte indsatser på flere områder, når man skal arbejde med et barns eller en ungs mistrivsel. Man må være opmærksom på både udfordringer og ressourcer hos barnet/den unge og omgivelserne samt overveje, hvilke faktorer, der spiller ind, så man kan igangsætte forandring hele vejen rundt om barnet/den unge.

Vi bruger gerne tid på at afklare, hvad der spiller ind i den aktuelle situation og undersøge, hvad der kan bidrage positivt udover, hvad der tilbydes i klinikken. Til tider kan vores anbefalinger også gå i retning af, at man søger hjælp andre steder, hvis vi vurderer, at det ikke er psykologbehandling eller udredning, der er nødvendigt.

Som specialpsykologer har vi stor erfaring med at arbejde med børn og unge, hvis vanskeligheder kan beskrives med en diagnose. Det kan være udviklingsforstyrrelser som ADHD eller autisme, men også angst, OCD, depression, spiseforstyrrelse eller adfærds/emotionelle forstyrrelser.

Det er ikke alle problematikker, der kan – eller skal – beskrives med en diagnose, men det kan være en måde at få konkretiseret en problematik og evt. en retning mht. behandling