Noter på papir

Honorar

Samtaler varer 50-60 minutter medmindre andet er aftalt. Det er vores erfaring, at der til den første samtale nogen gange med fordel kan afsættes 90 minutter

Indledende/afklarende samtaler

2000,-

Terapi og samtaler

1300,-

Udredning og undersøgelse

1500,-

Kognitiv vurdering/testning inklusiv kort skriftlig tilbagemelding

5500,-

Udredningsforløb, fx udredning af ADHD og/eller autisme

Udredningsforløbet tilrettelægges først endeligt efter en afklarende samtale og planlægges individuelt afhængig af konkrete behov

22.000,-
32.000,-

Individuel supervision

1300,-

Gruppesupervision

(afhængigt af antal deltagere)

1600,-
2500,-

Priser for undervisning eller foredrag afhænger af den enkelte opgave.

Vi har ikke overenskomst med sygesikringen og en henvisning fra egen læge kan ikke bruges hos os. Forløb kan finansieres via egen betaling, bevilling fra kommunen eller efter aftale med et forsikringsselskab/privat sundhedsforsikring, hvor det ofte er muligt selv at vælge en psykolog.

Umiddelbart efter konsultationen udsender din behandler en faktura på mail og betaling sker via bankoverførsel. Detaljer vedr. betaling fremgår af din faktura.

Alle kan blive syge eller forhindrede i at møde op, men da vi gerne vil have mulighed for, at alle kan få tid uden lange ventelister er det vigtigt, at du melder afbud, hvis du ikke har mulighed for at komme.

Ved afbud meldt inden kl. 14.00 hverdagen inden opkræves ingen betaling.

Ved afbud meldt efter kl. 14.00 hverdagen inden opkræves et udeblivelsesgebyr på 500 kr.

Ved udeblivelse uden afbud opkræves fuld pris.

Psykologsamtale